ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 

My Salads 

Επιλέξτε από τον κατάλογό μας, τέσσερις (4) σαλάτες που επιθυμείτε και πληρώστε τις τρεις (3)*

*Ισχύει για όλες τις σαλάτες του καταλόγου σε κανονικό μέγεθος και δώρο η σαλάτα με την μικρότερη αξία.

 

Καλή σας όρεξη!